Nej till den nya könslagen

För kvinnors rättigheter

Den 17 april planerar riksdagen att rösta om en ny könstillhörighetslag. Trots omfattande kritik och lågt stöd ser det ut som att riksdagen kommer att godkänna den.
Du har makt att påverka deras beslut.

Artiklar och fakta.

Läs mer och läs på.

Fler röster.

Från artiklar, poddar och sociala medier.

“Vi kan inte välja vårt kön, vad regeringen än lagstiftar om. När regeringen ändå vill ge oss den rätten inför man begreppet ”juridiskt kön”, som då syftar på en personlig upplevelse. Med rätten att ändra juridiskt kön följer även rätten att bestämma hur vi skall könskategoriseras av andra.”

Mikael Landén

Mikael Landén

Professor i psykiatri och överläkare

“I Spanien, som bara har haft sin lag om självidentifierat kön på plats i ca ett år, har flera manliga kvinnomisshandlare i Madrids region omregistrerat sig som kvinnor och begärt att få stöd på kvinnojourer där deras offer befinner sig.”

Hanna Nilsson

Hanna Nilsson

Forskningsassistent inom folkhälsa

"Den medicinska expertisen varnar för att lagändringen skapar ett snabbspår för en grupp som ofta har en kombination av diagnoser som framkallar oro och ångest. Det är inte säkert att det handlar om könsdysfori. Mikael Landén, professor i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, kallar förslaget 'seklets största skandal."

Anna-Karin Wyndhamn

Anna-Karin Wyndhamn

Pedagog, forskare, debattör

“Jag har haft kontakt med flera transpersoner både i Sverige och utomlands. Deras behov och önskemål är omfattande, men att byta personnummer är sällan det mest akuta. Många är utsatta på grund av familjekriser, arbetslöshet, och psykiska sjukdomar. Ett enkelt byte av personnummer utan krav skulle bara öka deras sårbarhet. Den nya lagen om könstillhörighet kan leda till större utsatthet för dem som verkligen lider av transsexualism.”

Hanna Tehrani

Hanna Tehrani

Läkare
@hanna_tehrani